a

Ing. Aleš Pleskot

e-mail:
tel:
mobil:

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

VOZÍKY ZA JÍZDNÍ KOLO

Vozíky za jízdní kolo jsou velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost, odolnost a trvanlivost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vychází z příslušné normy, by váš vozík za jízdní kolo měl splňovat. V tomto případě je odpovědnost za prokázání shody s normou na výrobci, který musí deklarovat, že jeho výrobek všechny požadavky splňuje. Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 1. výrobce má vlastní zkušebnu a všechny parametry si ověřuje sám
 2. výrobce si nechá parametry ověřit v některé ze zkušeben, které jsou schopné potřebné zkoušky provádět
 3. výrobce to riskne, žádné parametry neověřuje a výrobek uvede na trh. Toto je však značně nebezpečná varianta jak pro výrobce, tak především pro samotného uživatele.

Co se zkouší:

 • kvalita provedení konstrukce vozíku za jízdní kolo
  (hrany, výstupky, místa stlačení a střihu, zachycení, malé části,….)
 • tažná tyč, odkláněcí zařízení
 • nepřímý kontakt s koly u vozíku
 • čelní ochrana u vozíku
 • skládací mechanismus
 • rozměry
 • parkovací brzda
  (provedení, účinnost,…)
 • stabilita
 • rám, podvozek
  (pevnost, provedení, trvanlivost)
 • pojistné zařízení
 • pevnost zádržného systému
 • tuhost kabiny
  (pevnost, odolnost)

Co se posuzuje:

 • průvodní dokumentace
  (technické popisy,….)
 • návod
 • značení
  (kompletnost, odolnost)

Nejčastěji se vyskytující problémy:

 • rozměry
 • tuhost kabiny
 • konstrukce
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení

Normy:

 • ČSN EN 15918+A1:2013 Jízdní kola – Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody