Ing. Ondřej Borkovec
Vedoucí oborové skupiny
plynové spotřebiče

e-mail: tel.: mobil:

borkovec@szutest.cz
+420 541 120 427
+420 727 910 906

ZAPALOVAČE

 •  plynové i kapalinové
 • plnitelné i jednorázové
 • apod.

 

Nabízíme zkoušky v plném rozsahu evropské technické normy:
ČSN EN ISO 9994 - Zapalovače - Bezpečnostní specifikace

 

Splněním této normy lze prokázat obecnou bezpečnost výrobku dle zákona 102/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).

Na základě zkoušek lze vystavit certifikát o shodě s normou, který může být použit např. k marketingovým účelům.

 

Rozsah zkoušek a posouzení:

 • ověření funkčních požadavků
 • požadavky na konstrukční integritu
 • měření výšky plamene
 • zkoušky stříkání, rozprašování a plápolání
 • zkouška uhašení plamene
 • zkouška kompatibility paliva
 • zkouška znovunaplnění
 • zkouška objemového naplnění palivem
 • zkouška pádem
 • zkouška zvýšenou teplotou
 • zkouška vnitřním tlakem
 • zkouška cyklického hoření
 • zkouška stálým hořením
 • instrukce a varování
 • značení výrobku

 

Odborné kompetence SZÚ:

 

Legislativa (předpisy):

 • Zákon 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobku
 • ROZHODNUTÍ   KOMISE 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 • 198/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh