Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Zkoušky komponentů pro fotovoltaické elektrárny (FVE)

Ve spolupráci Strojírenského zkušebního ústavu a Vysokého učení technického v Brně bylo v březnu 2024 akreditováno první zkušební pracoviště svého druhu v ČR pro ověřování souladu střídačů.

Byla vypracována metodika „Ověření požadavků PPDS - střídače pro výrobní moduly“, která stanovuje jednotnou metodu a zkušební postup ověření souladu 1-f a 3-f střídačů s požadavky podle Pravidel provozování distribučních soustav, Přílohy č. 4 (PPDS:P4).

Soubor požadavků na výrobny elektřiny vychází z Nařízení komise (EU) 2016/631 (vydané dne 14. dubna 2016), kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výrobních modulů (výroben) k elektrizační soustavě (RfG).

Národní implementace (prostřednictvím PPDS:P4) sdružuje, v rámci lokalizace doplňuje a upřesňuje požadavky na vlastnosti a chování výroben a výrobních modulů v elektrizační soustavě pro jejich připojení k distribučním soustavám (DS) v ČR.

Nabízíme měření, které se vztahují na:

Požadavky na technickou dokumentaci:

Přehled zkoušek a souvisejících požadavků:

Zkušební pracoviště na VUT zde.

Akreditovaným zkušebním pracovištěm v ČR došlo k významným změnám pro uvádění nových malých FVE do provozu, které umožňují distributorům ukončit pětileté přechodné období využívání čestných prohlášení před dalším obdobím očekávaného nárustu nových výroben elektřiny.

Vydané Osvědčení o souladu s požadavky PPDS u SZÚ/VUT u ověřovaného střídače, dokládáte v ČR v rámci procesu připojování výrobny jednotlivým distribučním společnostem v ČR.

Další testování/ověřování dle PPDS ze strany distribučních společností v ČR již neprobíhá.

 

 

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Antonín Heitl

Ing. Antonín Heitl

Manažer sekce Elektrická zařízení

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace