Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Zkušební technik v oboru tlakových zařízení (TZ 002)

Školení Zkušební  technik v oboru tlakových zařízení (TZ 002) je přípravné školení pro zkoušku na TIČR. Školení je dvoudenní.

Školení bude realizováno při naplnění minimálním počtem účastníků.

Určeno pro

Osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro činnosti související s výkonem funkce zkušebního technika tlakových zařízení, nebo si stávající způsobilost rozšířit. Školení je zaměřeno na orientaci v právních předpisech, technických normách a normativech před ověřením odborné způsobilosti zkouškami na TIČR.

Výstup

Uchazeč obdrží osvědčení o absolvování školení. Na přípravné školení navazuje zkouška u Technické inspekce České republiky (TIČR), kterou si uchazeč zajišťuje individuálně.

Obsah

Obsahem dvoudenního školení je:

Obecná legislativa

NA -  Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103

NB - Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)

Pokud máte zájem o rozšíření základního kurzu o další oblast, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo emailem.

Cena

4 000,- Kč/2 dny (+DPH)