Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Značka SZÚ

Pokud máte od SZÚ certifikovaný, posouzený či vyzkoušený výrobek, pak můžete na svých výrobcích a v dokumentaci používat jednu ze značek SZÚ.

Díky této značce Vaši zákazníci, klienti, či organizace na první pohled uvidí, že Váš výrobek splňuje všechna kritéria dle příslušné legislativy nebo že uvedené parametry byly ověřeny třetí nezávislou stranou a jejich pravdivost je zaručena.

Známka SZÚ je silným marketingovým nástrojem.

Typy značek:

 

CERTIFIKOVÁNO

SHODA S NORMOU

OVĚŘENO

Pravidla používání


 

 

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace