Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Akreditace

Zkušební laboratoř
Osvědčení č.: 523/2023 ze dne 6. 10. 2023 platné do 2. 5. 2027
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zkoušení strojírenských, elektrických a stavebních výrobků, plynových, tlakových a vytápěcích zařízení, hasicích přístrojů, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, EMC, manipulační techniky, hraček, nábytku, sportovních potřeb, spotřebního zboží a měření emisí. 

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán certifikující produkty (výrobky)
Osvědčení č.: 674/2023 ze dne 18.12.2023 platné do 10.5.2026
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Certifikace strojních, elektrických, tlakových, topných, plynových zařízení, stavebních výrobků, zdravotnických prostředků, hraček, osobních ochranných prostředků, potřeb pro dílnu, kancelář, sport a domácnost a emise hluku a výtahů.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace zobrazíte ZDE.

TI - technická inspekce
Osvědčení o akreditaci č.: 517/2022 ze dne 31. 10. 2022 platné do 31. 10. 2027
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných tlakových, zdvihacích, elektrických a jaderně energetických zařízení, technologických celků, zařízení, výrobků, procesů a specifikovaných činností. Inspekce procesu výroby pevných biopaliv a procesu obchodování s pevnými biopalivy vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Osvědčení včetně přílohy zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán pro systémy managementu
Osvědčení o akreditaci č.: 221/2023 ze dne 4. 5. 2023 platné do 19. 7. 2024
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

Certifikace systémů jakosti v oborech výroby, distribuce a služeb ve strojírenství a ve vybraných službách.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán pro certifikaci osob
Osvědčení č.: 95/2019 ze dne 28. 2. 2019 platné do 28. 2. 2024
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Certifikace osob v oboru vyhrazených tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových technických zařízení, svařování, manipulačních vozíků, montáže šroubových spojů a prevence rizik v BOZP vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Kalibrační laboratoř
Osvědčení č.: 488/2022 ze dne 18. 10. 2022 platné do 18. 10. 2027
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kalibrace měřidel v oboru délka, tlak, mechanické napětí a teplota.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.
 

 

 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace