Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Jsme zkušební laboratoří v systému certifikace pelet ENplus

Nově jsou výsledky našich zkoušek uznávány jako podklad pro certifikaci pelet v systému ENplus®. Rozšiřujeme tím své služby v oblasti zkoušení pelet z biomasy.

Co je ENplus®?

ENplus® je nezávislý certifikační program, který má za cíl zaručit kvalitu od výroby až po dodávku pelet.

Veškeré zkoušky bude zajištovat chemická laboratoř SZÚ. Více informací naleznete na https://enplus-pellets.eu/cz/

V případě dotazů kontaktujte:

RNDr. Alice Kotlánová
Specialista certifikace ENplus®
Inspektorka ENplus®
kotlanova@szutest.cz 

RNDr. Blanka Watson
vedoucí chemické laboratoře
watson@szutest.cz