Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Chemická laboratoř - služby v oblasti rozboru paliv a stanovování jejich základních vlastností

Chemická laboratoř jako součást Zkušebny tepelných a ekologických zařízení Vám nabízí služby v oblasti rozboru paliv a stanovování jejich základních vlastností.

Kompletní palivová analýza:

Biopaliva
spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, vlhkost, mechanická odolnost, těžké kovy, prchavá hořlavina, hustota částic, sypná hmotnost

Fosilní paliva
spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, vlhkost, prchavá hořlavina, hustota částic, sypná hmotnost

Plynná paliva
složení plynu do C5 , výhřevnost, spalné teplo, hustota, Wobbeho číslo

Kapalná paliva
spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, voda, hustota

Tuhá alternativní paliva (TAP)
spalné teplo, výhřevnost, prvkový rozbor (uhlík, vodík, dusík, chlor, síra), popel, voda, hustota

Další činnosti:

Stanovení indexu melitelnosti uhlí metodou Hardgrove a VTI

Jedná se o určování parametru charakterizující uhlí z hlediska snadnosti jeho drcení nebo mletí ve mlýně. Uhlí je napleto na tzv. "Hardgrove mlýnku". Výsledkem je číselná hodnota udávající tvrdost materiálu. Čím nižší číslo, tím tvrdší materiál a hůře melitelný. Nabízíme provedení neakreditované zkoušky dle normy ČSN ISO 5074. Samotná zkouška trvá přibližně půl dne a jejím výstupem je protokol o zkoušce (test report).

Index melitelnosti uhlí můžete využít například pro kalibraci drtiče.

Cena služby: 5000 Kč

Související služby chemické laboratoře

Fotogalerie

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

RNDr. Blanka Watson

RNDr. Blanka Watson

vedoucí chemické
laboratoře Brno

watson@szutest.cz
+420 541 120 441

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.