Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Školení pro manažery kvality ENplus

Dne 21. 2. 2023 se konalo školení pro manažery kvality v rámci certifikačního schématu na pelety - ENplus.

Toto školení bylo pořádáno Evropskou radou pro pelety (European Pellet Council), která se zaměřuje na podporu udržitelného využívání biopaliv, ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem a uskutečnilo se v prostorách firmy Rettenmeier Tatra Timber v Liptovském Hrádku. Cílem tohoto školení bylo poskytnout manažerům kvality potřebné vzdělání, aby mohli plnit požadavky na kvalitu pelet dle standardu ENplus a zajistit tak, aby pelety splňovaly přísné mezinárodní normy kvality.

Více o certifikační značce ENplus pro dřevní pelety se dočtene na našich stránkách zde: https://www.szutest.cz/enplus 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace