Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZÚ se stal členem Unie výtahového průmyslu České republiky

     

 

SZÚ se stal členem Unie výtahového průmyslu České republiky

Unie výtahového průmyslu ČR je dobrovolným zájmovým sdružením subjektů působících v oblasti výtahového průmyslu, která zahrnuje výrobu, montáž, servis, opravy, modernizace a rekonstrukce výtahů, pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků, schodišťových výtahů a výtahových plošin pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu, jejich částí a výbavy. www.uvp-cr.cz

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ VÝTAHŮ

U výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, provádíme jako autorizovaná osoba posuzování shody podle Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (odpovídá směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES). Jako akreditovaný Inspekční orgán provádíme Inspekční prohlídky výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, podle ČSN 27 4007/2014 s ohledem na požadavky ČSN EN 81-80 a souvisejících předpisů a norem.

zařízení pro dopravu osob

Pro oblast Zařízení pro dopravu osob nabízíme tyto služby:

  • posouzení shody dle NV č. 70/2002 Sb. jako notifikovaná osoba – pozemní lanové dráhy, visuté lanové dráhy, lyžařské vleky
  • posouzení dílčích systémů a bezpečnostních prvků
  • provádění inspekcí před uvedením do provozu jako akreditovaný inspekční orgán typu A dle ČSN EN 1709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace