1675 vyzkoušených výrobků, 

1852 inspekčních zpráv, 

852 proškolených osob, 

3599 vydaných certifikátů v

21-ti světových jazycích