Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZÚ v číslech roku 2015

     

1675 vyzkoušených výrobků,

1852 inspekčních zpráv,

852 proškolených osob,

3599 vydaných certifikátů v

21-ti světových jazycích