Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Antonín Heitl

vedoucí zkušebny
elektrických zařízení
Brno


heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786