Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D.

Vedoucí OS akustika
a vzduchotechnika


kolbabek@szutest.cz
+420 541 120 459
+420 607 016 686