Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Zkušební komisař obsluh motorových (manipulačních) vozíků (ZKOMV) - certifikační zkouška

Žadatel o certifikaci se musí zúčastnit kurzu, který má rozsah minimálně v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Před zkouškou musí žadatel předložit potvrzení o absolvování tohoto kurzu zkušební komisi.

Zkouška je kombinovaná, obsahuje tři části: písemný test, obhajobu odborné písemné práce a ústní zkoušku z obecné a odborné části.

Pokud žadatel uspěje ve zkoušce, je mu po přezkoumání výsledků zkoušky vydán požadovaný certifikát způsobilosti, jehož platnost je 3 roky od data vydání.

Držitel certifikátu se v průběhu platnosti certifikátu vzdělává samostudiem v rámci svého profesního rozvoje.

Držitel certifikátu se minimálně 1 krát za rok zúčastní vzdělávací akce pořádané certifikačním orgánem (COP).

Cena certifikační zkoušky je 7000,- Kč bez DPH.

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo