Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Zkušební komisař obsluh motorových (manipulačních) vozíků (ZKOMV) - certifikační zkouška

Žadatel o certifikaci se musí zúčastnit kurzu, který má rozsah minimálně v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Před zkouškou musí žadatel předložit potvrzení o absolvování tohoto kurzu zkušební komisi.

Zkouška je kombinovaná, obsahuje tři části: písemný test, obhajobu odborné písemné práce a ústní zkoušku z obecné a odborné části.

Pokud žadatel uspěje ve zkoušce, je mu po přezkoumání výsledků zkoušky vydán požadovaný certifikát způsobilosti, jehož platnost je 3 roky od data vydání.

Držitel certifikátu se v průběhu platnosti certifikátu vzdělává samostudiem v rámci svého profesního rozvoje.

Držitel certifikátu se minimálně 2 krát za dobu platnosti certifikátu zúčastní vzdělávací akce pořádané certifikačním orgánem (COP).

Cena certifikační zkoušky je 7900,- Kč bez DPH.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace