Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Manipulační vozíky - zkoušky

Instruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV)

Pro osoby, které provádí základní, případně rozšiřující školení obsluh manipulačních vozíků. Provádí také opakovaná školení a přezkušování OMV bez účasti ZKOMV. Nevydává samostatně průkazy OMV.

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den, výstupem je certifikát Instruktor obsluhy manipulačních vozíků.

Zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV)

Pro osoby, které mají minimálně 1 rok praxi ve funkci IOMV. Provádí přezkoušení OMV na základě podkladů dodaných IOMV, vydává průkazy OMV, může poskytovat všechny činnosti jako IOMV.

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den, výstupem je certifikát Zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků.

Zkušební komisař nemusí udržovat certifikát IOMV, stačí mu jen obnovovat certifikát ZKOMV.

Manipulační vozíky - zkoušky

earthInstruktor obsluhy motorových (manipulačních) vozíků (IOMV) - certifikační zkouška

 

 

 

Zjistit více
Manipulační vozíky - zkoušky

earthInstruktor obsluhy motorových (manipulačních) vozíků (IOMV) - recertifikační zkouška

 

 

 

Zjistit více
Manipulační vozíky - zkoušky

earthZkušební komisař obsluh motorových (manipulačních) vozíků (ZKOMV) - certifikační zkouška

 

 

 

Zjistit více
Manipulační vozíky - zkoušky

earthZkušební komisař obsluh motorových (manipulačních) vozíků (ZKOMV) - recertifikační zkouška

 

 

 

Zjistit více

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Radka Patloková

Ing. Radka Patloková

Vedoucí certifikačního orgánu pro certifikaci osob (COP)

patlokova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685