Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV)

Školení Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik v oblasti provozu MV – Zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV) je dvoudenní. Na školení navazuje jednodenní certifikační zkouška (ZKOMV).

Je určeno pro osoby, které mají minimálně 1 rok praxi ve funkci IOMV. Provádí přezkoušení OMV na základě podkladů dodaných IOMV, vydává nové průkazy OMV, může poskytovat všechny činnosti jako IOMV.

Školení bude realizováno při naplnění minimálním počtem účastníků.

Výstup ze školení

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den, výstupem je certifikát Zkušební komisař obsluhy motorových vozíků.

Požadované vzdělání a praxe

Obsah

Cena

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo