Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Manipulační vozíky

Každý provozovatel vysokozdvižných vozíků je povinen mimo jiné zajistit:

Dostatečně kvalitní proškolení obsluhy VZV lze zajistit dvěma způsoby:

Nabízíme školení pro Instruktory a Zkušební komisaře manipulačních vozíků, včetně následující akreditované certifikační zkoušky a vydání příslušného certifikátu.

Instruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV)

  Zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV)

Manipulační vozíky

earthSeminář Manipulační vozíky v roce 2022

Jako každoročně Vás srdečně zveme na letošní seminář Manipulační vozíky v roce 2022, který se bude konat ve čtvrtek 27. října v prostorách SZÚ Brno.

Zjistit více
Manipulační vozíky

earthInstruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV)

Je určeno pro osoby, které provádí základní, případně rozšiřující školení obsluh manipulačních vozíků. 

Zjistit více
Manipulační vozíky

earthZkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV)

Je určeno pro osoby, které mají minimálně 1 rok praxi ve funkci IOMV. 

Zjistit více
Manipulační vozíky

earthZkušební technik – pracovník kontrolního místa pro technické kontroly manipulačních vozíků ve smyslu ČSN 26 8805:2000 (první školení)

Pro pracovníky kontrolních míst pro technické kontroly manipulačních vozíků  dle ČSN 26 8805:2000.

Zjistit více
Manipulační vozíky

earthZKUŠEBNÍ TECHNIK – PRACOVNÍK KONTROLNÍHO MÍSTA PRO TECHNICKÉ KONTROLY MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ VE SMYSLU ČSN 26 8805:2000 (opakované ŠKOLENÍ)

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro funkci „Zkušební technik – pracovník kontrolního místa pro technické kontroly manipulačních vozíků“ ve smyslu ČSN 26 8805:2000

Zjistit více
Manipulační vozíky

earthKonzultace k recertifikační zkoušce IOMV a ZKOMV

 

 

 

Zjistit více
Manipulační vozíky

earthElektronická databáze pro evidenci OMV

 

 

 

Zjistit více

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Simona Vaňousová

Simona Vaňousová

školení

vanousova@szutest.cz
+420 541 120 359