Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Zkušební komisař obsluh motorových (manipulačních) vozíků (ZKOMV) - recertifikační zkouška

Recertifikace je prováděna formou recertifikační zkoušky do ukončení platnosti certifikátu. Recertifikační zkouška má dvě části:

Pokud žadatel uspěje ve zkoušce, je mu po přezkoumání výsledků zkoušky vydán požadovaný certifikát způsobilosti, jehož platnost je 5 let od data vydání.

Cena recertifikační zkoušky je 4500,- Kč bez DPH.

 

 

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo