Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Posuzování technického stavu instalace LPG/CNG strojních zařízení

Školení k montáži, opravám a technickým posuzováním plynových zařízení LPG/CNG k pohonu strojních zařízení a motorových vozidel

Objednávky a pozvánky: Ivana Moravcová, tel. +420 483 348 131, mobil +420 724 339 546, moravcova@szutest.cz; 

Informace ke školení

Místo a čas konání

Cena

Úhrada 

Kontakt

Ivana Moravcová (ivana.moravcova@szutest.cz
Ing. Pavel Štícha (sticha@szutest.cz

Zpracování osobních údajů

Přihlášený (subjekt údajů) prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů obsažených v přihlášce. Pořadatel semináře/školení tyto údaje zpracovává a uchovává výhradně pro účely organizačního zabezpečení semináře/školení. Sumarizované údaje z přihlášky mohou být pořadatelem použity pro statistické účely, a to jen pro vnitřní potřebu pořadatele. Zásady zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webu SZÚ: https://www.szutest.cz/gdpr/.

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Pavel Štícha

Ing. Pavel Štícha

ředitel pro certifikaci

sticha@szutest.cz
+420 483 348 277
+420 601 338 346

Ivana Moravcová

Ivana Moravcová

zástupce vedoucího
odboru Certifikace výrobků
a Manažer kvality
Jablonec nad Nisou

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546