Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Budujeme nové výzkumně inovační kapacity za podpory EU

Budujeme nové výzkumně inovační kapacity pro zkoušení tepelných čerpadel a chladící techniky    

V současné chvíli jsme zahájili práce na novém projektu „ROZŠÍŘENÍ VAV KAPACIT VE STROJÍRENSKÉM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVU, S. P.“ (reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016027), jehož cílem je vybudovat nové výzkumně inovační kapacity ve vlastních nevyužitých prostorách a realizovat výzkum a vývoj na moderních měřicích technologiích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Více na toto téma

Aktuality

Blog

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace