Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nová zkušebna tepelných čerpadel a chladicí techniky

Slavnostní otevření nové zkušebny pro tepelná čerpadla a chladicí techniku proběhlo on-line ve dnech 25. a 26. 5. 2021.

S velkou hrdostí jsme na konci května představili vybraným výrobcům a významným partnerům z České republiky i ze zahraničí naší nově vybudovanou zkušebnu pro tepelnou a chladicí techniku. Výrazně jsme tak navýšili zkušební kapacity a termínovou flexibilitu. 

V původním plánu jsme počítali s osobním setkáním a prohlídkou našich nových prostor, ale kvůli stále trvající coronavirové pandemii slavnost nakonec proběhla online formou.  

Po úvodních proslovech ředitele SZÚ Ing. Tomáše Hrušky (zde), ministra průmyslu a obchodu ČR pana Doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA. (zde) a generální ředitelky mezinárodní asociace TIC Council paní Hanane Taidi (zde) následovala komentovaná video prohlídka nových zkušebních komor a celé technologie. Poté si vzali slovo vedoucí dotčených oborů, shrnuli stěžejní informace z prohlídky v krátké prezentaci a v posledním bloku živě odpovídali na dotazy diváků z chatu. Ve druhém vysílacím dni určeném zahraničním účastníkům se připojil také generální sekretář Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) pan Thomas Nowak s velmi zajímavou přednáškou na téma „Tepelná čerpadla všude a pro všechny – Nejpozitivnější výhled pro dekarbonizovanou Evropu“. 

Pro náš podnik znamená otevření této nové zkušebny největší a nejvýznamnější investiční projekt v jeho novodobých dějinách. Za novou zkušebnou stojí obrovské množství práce. Jen z řad zaměstnanců SZÚ bylo na projektu odpracováno 10 600 hodin, dalších 2 400 hodin pak zabraly následné technické úpravy. 

Co přináší otevření nových zkušeben? 

Mimo navýšení naší zkušební kapacity a větší termínové flexibility také nově nabízíme: 

Do budoucna plánujeme další rozšiřování portfolia nabízených služeb a testovaných výrobků. 

Na našich webových stránkách si můžete přečíst další informace o nabídce našich služeb pro tepelná čerpadlaprocesní chladiče (chillery) a pro měření akustických parametrů. 

Více na toto téma

Aktuality

Blog

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace