Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nové zařízení pro měření prachových částic

Naše zkušebna tepelných a ekologických zařízení disponuje novým měřícím zařízením pro měření prachových částic v ředícím tunelu pro certifikaci EPA.

Jedná se o set tří samostatně použitelných měřících aparatur, který byl zkonstruován pracovníky SZÚ. Přístroj byl konfrontován přímo auditorem agentury EPA a jeho finální verze byla oproti původnímu konceptu ještě vylepšena. Dvě aparatury slouží k odběru prachových částic z měřícího úseku. Třetí aparatura slouží k odběru vzorků z okolního vzduchu, aby se vyloučila případné ovlivnění výsledků v případě větší prašnosti v okolí. Aparatury jsou navzájem propojeny a dochází k jejich automatickému sepnutí a vypnutí v jeden okamžik za pomocí softwaru taktéž vyvinutého pracovníkem SZÚ.

Přístroj lze také využít k měření těsnosti kamen dle ČSN EN 16510-1.

Více na toto téma

Aktuality

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace