Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Návštěva zástupců DIN CERTCO v SZÚ

Dne 28. ledna navštívili SZÚ zástupci významné německé certifikační společnosti DIN CERTCO, konkrétně Sören Scholz, vedoucí certifikačního orgánu, a Katharina Vehring, produktová manažerka. 

Návštěva přímo navazovala na předchozí setkání z prosince 2019, kdy byly položeny základy pro budoucí užší kooperaci mezi oběma subjekty. Oba hosty osobně v SZÚ uvítal Tomáš Hruška, ředitel podniku. Součástí programu byla prohlídka našich zkušebních laboratoří, po níž následovalo produktivní jednání, během kterého obě strany probraly možnosti společného obchodního přístupu a rozšíření naší akreditace o zkoušky dalších výrobků, především z oblasti tepelné techniky.

SZÚ aktuálně nabízí výrobcům možnost získat certifikační značku DIN-Geprüft pro otopná tělesa. V rámci jednání však byly vytypovány i další kategorie produktů, pro které lze nabízet i značku DINplus.  Ta je udělována pouze výrobkům splňujícím ty nejpřísnější standardy.

Jsme velmi rádi, že se podařilo s DIN CERTCEM navázat pozitivní vztah, a že obě strany mají chuť se vzájemně podporovat a dále rozvíjet společné aktivity.

 

 

Více na toto téma

Aktuality

Blog

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace