Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nabízíme certifikaci RADMAC – co to pro vás znamená?

V roce 2020 jsme byli na základě naší vysoké odbornosti uznáni coby akreditovaná zkušební laboratoř evropské skupiny RADMAC , a to v souladu s veškerými požadavky na otopná tělesa, konvektory a podlahové konvektory s ventilátorem dle zkušebních norem EN 442 a EN 16430.

Co je to systém RADMAC a jak tato akreditace pomůže vám, coby výrobcům otopných těles? Odpověď naleznete v dnešním článku.

O skupině RADMAC

Význam evropské skupiny RADMAC tkví v harmonizaci veškerých dobrovolných značek kvality pro otopná tělesa v evropských zemích. RADMAC nastavil systém, díky němuž dochází nejen ke sjednocení požadavků na certifikaci mezi jednotlivými certifikačními orgány, ale také ke vzniku dohody mezi těmito orgány týkající se vzájemného uznávání protokolů o zkouškách a inspekčních zprávách.

RADMAC v současné době tvoří pět významných certifikačních orgánů. Patří sem:

V souladu se všemi požadavky na otopná tělesa, konvektory a podlahové konvektory s ventilátorem dle zkušebních norem EN 442 a EN 16430 byla naše zkušební laboratoř uznána do skupiny RADMAC certifikačním orgánem DIN CERTCO.

Jaké jsou výhody pro výrobce otopných těles?

Co tedy tato novinka znamená pro vás – výrobce otopných těles? Pokud jste držitelem alespoň jedné z dobrovolných certifikačních značek (např. DIN CERTCO), můžete využít program RADMAC pro uznání všech certifikačních značek v rámci programu bez nutnosti provádět další zkoušky a inspekce pro každou značku zvlášť.

Jeden z certifikačních orgánů vyšle auditora (auditory), který pokryje veškeré příslušené certifikační značky. Certifikační orgány uvedené v programu RADMAC (viz výše) posléze přijmou zprávu o certifikaci.

Naše zkušební laboratoř může provést odběr vzorků pro auditní zkoušky, které jsou důležité pro splnění všech požadavků certifikačního orgánu. Jednotlivé certifikační orgány přijmou námi vystavené protokoly o zkoušce a výrobci udělí certifikační značky, které jsou uvedené v programu skupiny RADMAC.

Pro vás to reálně znamená výraznou úsporu nákladů a času, který by musel být vynaložen na četné návštěvy i mnohá měření nutné pro pokrytí veškerých certifikačních značek v systému.

Pokud byste se rádi dozvěděli, jak správně postupovat pro získání certifikační značky uvedené v programu RADMAC či byste se o tomto systému chtěli dozvědět více, přečtěte si podrobnější informace.

Přidejte Váš názor

}
newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace