EHPA – Značka kvality Q

Značka kvality Q pro tepelná čerpadla pochází z činností asociací tepelných čerpadel Rakouska, Německa a Švýcarska, které vytvořily společný soubor požadavků na zajištění kvality výrobků a služeb pro tepelná čerpadla (označení D-A-CH podle mezinárodních kódů zemí). Tato myšlenka byla dále rozvíjena Evropskou asociací tepelných čerpadel EHPA (European Heat Pump Association). Za účelem zohlednění tohoto vývoje byla značka kvality D-A-CH postupně nahrazena značkou kvality EHPA (EHPA-QL). Vedle zakládajících zemí se tato značka postupně rozšiřovala do dalších zemí Evropy – v dnešní době je značka udělována ve 12 zemích.

Značka kvality Q (tzv. Q label) může být udělena typizovaným tepelným čerpadlům s elektrickým pohonem pro vytápění s/bez ohřevu teplé vody s výkonem do 100 kW, kde tepelná energie je odebírána ze vzduchu, země nebo vody. Aby bylo možné splnit podmínky pro získání QL, musí dané tepelné čerpadlo splňovat EHPA požadavky pro testování a musí být doložena požadovaná úroveň servisní sítě v dané zemi.

Klíčovými požadavky jsou:

  • Prohlášení o shodě výrobku a všech hlavních komponent s národními a EU předpisy, zákony a nařízeními (označení CE)
  • Splnění minimálních hodnot (definovaných níže) zkoušených v uznané zkušební laboratoři akreditované dle ISO 17025 dle patřičných norem:

Minimální požadavky na SCOP tepelných čerpadel určených k vytápění pro průměrné klima při nízkoteplotní aplikaci dle EN 14825 (SCOP)

- Vzduch / vzduch  3,40
- Vzduch / voda 3,50
- Solanka / voda 4,10
- Voda / voda 4,10
- Přímý výpar / voda   4,10


Minimální požadavek na tepelná čerpadla určených k ohřevu teplé vody dle EN 16147
Minimální referenční teplota topné vody θ’WH 52 °C

  •  Deklarace hladiny akustického výkonu dle EN 12102
  • Existence prodejních a distribučních, plánovacích, servisních a provozních dokumentů v jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno 
  • Existence fungující sítě zákaznických a servisních služeb v prodejní oblasti, která je schopna reagovat do 24 hodin na stížnosti spotřebitelů
  • Dvouletá plná záruka, která musí obsahovat prohlášení o tom, že veškeré náhradní díly tepelného čerpadla budou k dispozici po dobu nejméně deseti let

Zdroj: http://www.ehpa.org/ehpa-quality-label/about/

SZU jako akreditovaná zkušební laboratoř uznaná asociací EHPA nabízí službu testování v plném rozsah požadavků EHPA pro všechna tepelná čerpadla s výjimkou jednotek vzduch/vzduch.

Certifikát, respektive značku kvality Q, v České republice je oprávněna udělovat Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ). Udělení probíhá na základě podání žádosti, kontroly protokolů o zkoušce a osvědčeních o zkoušce vydané uznanou zkušební laboratoří, kontrolou dokumentace a dalších požadovaných dokumentů. Tento certifikát je možné využít také při žádost o dotační programy v některých evropských zemích.   

Seznam certifikovaných tepelných čerpadel označených značkou kvality EHPA QL naleznete na ZDE