Ing. Mario Jankola
Vedoucí oborové skupiny
tepelná čerpadla a chladicí zařízení

e-mail: tel: mobil:

mario.jankola@szutest.cz
+420 541 120 413
+420 739 036 837

Značka KEYMARK

pro tepelná čerpadla je dobrovolná a nezávislá evropská certifikační značka (certifikace ISO typu 5) pro všechna tepelná čerpadla, kombinovaná tepelná čerpadla a čerpadla pro ohřev teplé vody (jak stanovuje ekodesign, nařízení Komise (EU) 813/2013 a 814/2013).

Vychází z nezávislých zkoušek třetí stranou a prokazuje shodu s požadavky na výrobky, jak stanovují pravidla programu KEYMARK pro tepelná čerpadla a s požadavky na účinnost, jak stanovuje ekodesign Lot 1 a 2.

Program KEYMARK pro tepelná čerpadla je ve vlastnictví Evropského výboru pro normalizaci (CEN).

Certifikáty jsou udělovány nezávislými certifikačními orgány výrobkům, které splňují veškeré požadavky programu.

SZÚ je jedním z mála certifikačních orgánů, u kterých si výrobci mohou podat žádost o získání certifikace KEYMARK.

Veškeré dokumenty programu jsou k dispozici na adrese www.heatpumpkeymark.com

Přechod

S cílem usnadnit bezproblémové zavedení značky KEYMARK pro tepelná čerpadla (HP KEYMARK) na evropský trh platí pro žádosti přijaté do 30. 9. 2017 (mimo tepelná čerpadla vzduch-vzduch) přechodná pravidla.

Výrobci mohou požádat o značku KEYMARK pro tepelná čerpadla zjednodušeným procesem žádosti, pokud jsou držiteli platné certifikace vydané v rámci jednoho z těchto programů:

  • Certifikační schéma (MCS)
  • NF – Tepelná čerpadla (NF PAC)
  • Značka kvality EHPA (EHPA QL)
  • Certifikát LCP-HP (ECC)
  • AC1 certifikát (ECC)

Výhody

  • Jeden certifikát přístupný všem zainteresovaným stranám
  • Zkoušky výkonu třetí stranou vycházející ze zkušebních bodů z ekodesignu

(nařízení Komise (EU) 813/2013 a 814/2013; počáteční zkoušky a roční přezkoušení).

  • Pravidelné kontroly tovární výroby a kontroly řízení jakosti
  • Transparentní a s dostatečnou silou pro získání důvěry na trhu
  • Vzájemně uznávaná všemi zúčastněnými certifikačními orgány

 

 Logo  Číslo certifikátu  Držitel  Sub-typ, Typ  Platnost do

   
 037-0001-18

       
 Mitsubishi Electric Air Conditioning
 Systems Europe LTD.

    
 AA packaged 6/8,
 Outdoor Air/Water

    
 08. 10. 2028

   
 037-0002-18

     
 Mitsubishi Electric Air Conditioning
 Systems Europe LTD.

      
 AA packaged 11, 
 Outdoor Air/Water

    
 08. 10. 2028

   
 037-0003-18

    
 Remeha GmbH Rheiner
 

    
 MONO AWHP 6-8,
 Outdoor Air/Water

    
 08. 10. 2028

   
 037-0004-18

     
 Remeha GmbH Rheiner
 

     
 MONO AWHP 11,
 Outdoor Air/Water

    
 08. 10. 2028

   
 037-0005-19

     
Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe LTD. 

     
Ecodan Eco Inverter
4-170D,
Outdoor Air/Water

    
 14. 10. 2029

   
 037-0006-19

     
Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe LTD. 

     
Ecodan Eco Inverter
8-300D,
Outdoor Air/Water

    
 14. 10. 2029

   
 037-0007-19

     
Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe LTD. 

     
Ecodan Eco Inverter
6/8-170D,
Outdoor Air/Water

    
 14. 10. 2029

   
 037-0008-19

     
Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe LTD. 

     
Ecodan Eco Inverter
4-200D,
Outdoor Air/Water

    
 14. 10. 2029

   
 037-0009-19

     
Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe LTD. 

     
Ecodan Eco Inverter
6/8-200D,
Outdoor Air/Water

    
 14. 10. 2029

 

 

 

Zdroj: CEN