Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Zkušební technik – pracovník kontrolního místa pro technické kontroly manipulačních vozíků ve smyslu ČSN 26 8805:2000 (první školení)

Školení pracovníků – pozvánka (první školení)

Dovolujeme si Vás pozvat na první školení pro funkci „Zkušební technik – pracovník kontrolního místa pro technické kontroly manipulačních vozíků“ ve smyslu ČSN 26 8805:2000, které proběhne 

U účastníků školení se předpokládají základní znalosti v oblasti bezpečnosti manipulačních vozíků. 

Před zahájením školení předloží každý účastník prvního školení kopie následujících dokladů:

Po úspěšném závěrečném testu/pohovoru bude účastníkům vydáno „Osvědčení o absolvování školení“ s platností na 2 roky.

Cena prvního školení: Kč 3.900,-/osoba +21 % DPH.

Kontakt

Ivana Moravcová (moravcova@szutest.cz
Ing. Pavel Štícha  (sticha@szutest.cz)

Zpracování osobních údajů

Přihlášený (subjekt údajů) prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů obsažených v přihlášce. Pořadatel semináře/školení tyto údaje zpracovává a uchovává výhradně pro účely organizačního zabezpečení semináře/školení. Sumarizované údaje z přihlášky mohou být pořadatelem použity pro statistické účely, a to jen pro vnitřní potřebu pořadatele. Zásady zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webu SZÚ: https://www.szutest.cz/gdpr/.

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Pavel Štícha

Ing. Pavel Štícha

ředitel pro certifikaci

Ivana Moravcová

Ivana Moravcová

zástupce vedoucího
odboru Certifikace výrobků
a Manažer kvality
Jablonec nad Nisou

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546