Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Instruktor obsluhy motorových (manipulačních) vozíků (IOMV) - recertifikační zkouška

Recertifikace je prováděna formou recertifikační zkoušky do ukončení platnosti certifikátu. Recertifikační zkouška má dvě části:

Pokud žadatel uspěje ve zkoušce, je mu po přezkoumání výsledků zkoušky vydán požadovaný certifikát způsobilosti, jehož platnost je 5 let od data vydání.

Cena recertifikační zkoušky je 5000,- Kč bez DPH.

Aktuální termíny školení a zkoušek

Přihlášení na školení nebo zkoušku je možné nejpozději 2 pracovní dny před termínem zahájení.

Typ

Místo

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Radka Patloková

Ing. Radka Patloková

Vedoucí certifikačního orgánu pro certifikaci osob (COP)

patlokova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685