Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Instruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV)

Školení Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik v oblasti provozu MV - instruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV) je desetidenní. Na školení navazuje jednodenní certifikační zkouška (IOMV).

Je určeno pro osoby, které provádí základní, případně rozšiřující školení obsluh manipulačních vozíků. Provádí také opakovaná školení a přezkušování OMV bez účasti ZKOMV. Nevydává samostatně nové průkazy OMV.

Školení bude realizováno při naplnění minimálním počtem účastníků.

Výstup ze školení

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den, výstupem je certifikát Instruktor obsluhy manipulačních vozíků.

Požadované vzdělání a praxe

Obsah

Cena

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Simona Vaňousová

Simona Vaňousová

školení

vanousova@szutest.cz
+420 541 120 359