Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

ZKUŠEBNÍ TECHNIK – PRACOVNÍK KONTROLNÍHO MÍSTA PRO TECHNICKÉ KONTROLY MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ VE SMYSLU ČSN 26 8805:2000 (opakované ŠKOLENÍ)

Objednávky a pozvánky: Ivana Moravcová, tel. +420 483 348 131, mobil +420 724 339 546, moravcova@szutest.cz. Prosíme Vás o potvrzení účasti obratem. Sdělte také, prosím, jména účastníků, pokud jste je neuvedli již v zaslané objednávce (poptávce).

Požadovaná kvalifikace:

Po úspěšném závěrečném testu/pohovoru bude účastníkům vydáno „Osvědčení o absolvování školení“ s platností na 3 roky.

Místo a čas konání

Cena

VS: 1251

Cena opakovaného školení: 3.500 Kč + 21 % DPH.

Úhrada

Školení zajišťuje:

Kontakty

Ivana Moravcová (moravcova@szutest.cz
Ing. Pavel Štícha  (sticha@szutest.cz)

Simona Vaňousová (vanousova@szutest.cz)

Zpracování osobních údajů

Přihlášený (subjekt údajů) prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů obsažených v přihlášce. Pořadatel semináře/školení tyto údaje zpracovává a uchovává výhradně pro účely organizačního zabezpečení semináře/školení. Sumarizované údaje z přihlášky mohou být pořadatelem použity pro statistické účely, a to jen pro vnitřní potřebu pořadatele. Zásady zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webu SZÚ: https://www.szutest.cz/gdpr/.

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Pavel Štícha

Ing. Pavel Štícha

Vedoucí certifikačního orgánu certifikujícího produkty

sticha@szutest.cz
+420 483 348 277
+420 601 338 346

Ivana Moravcová

Ivana Moravcová

Zástupce vedoucího
odboru Certifikace výrobků
Jablonec nad Nisou

moravcova@szutest.cz
+420 483 348 131
+420 724 339 546

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace