a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

EPA (The United States Environmental Protection Agency), jejímž hlavním posláním je ochrana zdraví člověka a čistoty životního prostředí v USA, působí v celé řadě odvětví včetně ověřování a certifikace plnění emisních limitů produkovaných z tepelných zařízení na biomasu.

Splnění požadavků EPA je nezbytným předpokladem pro uvádění výrobků na americký trh.

SZÚ získal status uznané zkušební laboratoře a současně certifikačního subjektu ve vztahu k emisním limitům vybraných kategorií výrobků, k nimž patří:

  • Wood heaters (ohřívače na dřevo)
  • Residential Wood Heaters (lokální ohřívače na dřevo)
  • New Hydronic Heaters (teplovodní ohřívače) a
  • Forced Air Furnaces (ohřívače vzduchu).

Hlavní role SZÚ v rámci tohoto uznání spočívá v zásadě v provádění zkoušek dle souvisejících amerických norem a metodik a následnému vyhodnocení (tj. certifikaci) těchto zkoušek vč. provádění auditů kontroly kvality u výrobce.

SZÚ byl uznán jako jeden z mála neamerických subjektů působících v rámci EPA.